DALĪBNIEKI

1. Piedalīties konkursā “Labākā komanda 2022” drīkst komandas, kuras veido atsevišķi uzņēmuma darbinieki vai tās pašas nodaļas kolēģi. Lai piedalītos, jāizpilda zemāk tekstā norādītie nosacījumi:

2. Reģistrējoties un veicot komandas uzdevumus, komandas dalībnieku skaits ir neierobežots. Finālā dalībnieki izveido komandu no 2 līdz 5 dalībniekiem.

3. Komandas var reģistrēties www.labakakomanda2022.lv vietnē, aizpildot reģistrācijas formu.

4. Vienam no komandas dalībniekiem ir jāsniedz informācija par sevi, jānorāda komandas nosaukums, uzņēmums, kuru tā pārstāv un jāaugšupielādē kopējā komandas fotogrāfija reģistrācijas formā, kā arī jāapstiprina, ka piedalās, piesakoties ar savu Facebook kontu. www.labakakomanda2022.lv vietnē publiski tiks paziņota tikai ar komandu saistītā informācija.

5. Jāaizpilda visi lauciņi. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka konkursa organizatori izmato dalībnieku personas datus tā, kā ir norādīts šajos noteikumos, kā arī piekrīt ievērot norādītos noteikumus un organizatoru lēmumus.

6. Katrs komandas dalībnieks apņemas norādīt patiesu informāciju par sevi un savu komandu, savukārt konkursa organizators – nederīgās anketas dzēst.

KONKURSA GAITA

I kārta. REĢISTRĀCIJA – turpinās līdz 24.10.2022. plkst. 17.00.

Reģistrēties drīkst visas komandas, kuras atbilst aprakstītajiem nosacījumiem. Jautājumu gadījumā tos varat uzdot rakstot uz e-pastu: support@officeday.lv vai “Officeday Latvia” “Facebook” profilā.

II kārta. BALSOŠANA un UZDEVUMI – no 24.10.2022. plkst. 12.00 līdz 10.11.2022. plkst. 23.59.

Balsošanas laikā viens cilvēks drīkstēs vienu reizi nobalsot par izvēlēto komandu. Par dalībniekiem drīkst balsot visi tie, kuriem ir profils “Facebook” vietnē. Lai varētu fiksēt punktu skaitu, obligāti jāpieslēdzas savam “Facebook” profilam.

Otrajā kārtā tiks publicēti trīs papilduzdevumi, kuri pa vienam parādīsies reizi nedēļā. Veikt uzdevumus nav obligāti, taču tad tiks zaudēta iespēja iegūt papildpunktus. Konkursa organizatori patur tiesības neieskaitīt uzdevumus. Ziņa komandām – konkursa organizators reizi dienā pieslēdzas, pārbauda veiktos uzdevumus un tos ieskaita vai arī neieskaita, punkti par uzdevumiem tiek ieskaitīti reizi dienā.

FINĀLĀ iekļūst tās TOP 8 komandas, kurām ir vislielākais punktu skaits (punktu un balsojumu kopsumma)

TOP 8:

11.11.2022. tiks publicētas TOP 8 komandas, kuras tiks aicinātas uz finālu. TOP 8 finālisti būs komandas, kuras ir sakrājušas visvairāk punktu un balsu saskaņā ar datiem līdz 10.11.2022. plkst. 23.59.

FINĀLS

Fināla pasākums notiks 2022. gada 24.novembrī, plkst. 13:00, Rīgā, izklaides centra O’learys telpās.

Fināla pasākuma detaļas tiks precizētas un komandas tiks informētas personīgi.

BALVU SAŅEMŠANA

Uzvarētājs tiks publicēts www.labakakomanda2022.lv vietnē un “Officeday Latvia” “Facebook” lapā. Visas balvas 1.-8.vietai tiks nodotas fināla pasākuma laikā, saskaņā ar komandu sniegumiem.

Ja starp finālistiem būs komandas, kuras kaut kādu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties fināla pasākumā, tad šādas komandas tiktu aizstātas ar nākamajām visvairāk balsis saņēmušajām vai komisijas atlasītajām komandām.

Balvas nav apmaināmas pret jebkādu citu atpērkamas vērtības vai naudas ekvivalentu.

DATU AIZSARDZĪBA

Aizpildot reģistrācijas formu, Dalībnieks piekrīt, ka “Facebook” konta profila fotogrāfija, vārds, uzvārds, darba vieta, īsa prezentācija, atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un uzdevumi tiks publicēti konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē (www.labakakomanda2022.lv) un būs publiski.
Dalībniekam ir pienākums norādīt aktuālus savus datus, un tas atbild par savu sniegto datu pareizību. Ja personu ieteica cita persona, tai ir jāpārbauda un jāprecizē sniegtie dati.

Konkursa laikā apkopojamo datu pārzinis – konkursa organizators SIA “OFFICEDAY LATVIA”, juridiskās personas kods 40003249449, reģistrētā juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, e-pasts: info@officeday.lv

SIA “OFFICEDAY LATVIA” apkopos un apstrādās tālāk tekstā norādītos personas datus:

 • vārdu un uzvārdu;
 • personas kodu (tikai balvu laimējušo konkursa dalībnieku);
 • e-pasta adresi;
 • tālruņa numuru.

Konkursa dalībnieks, kurš reģistrācijas formā vietnē www.labakakomanda2022.lv nenorādīs obligāti norādāmos personas datus, nevarēs piedalīties konkursā.

Konkursa laikā apkopotie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz personas piekrišanu, kas tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas formu www.labakakomanda2022.lv vietnē.  Konkursa dalībniekam ir tiesības, jebkurā brīdī, sazinoties pa e-pastu support@officeday.lv, atsaukt savu piekrišanu personas datu apkopošanai un apstrādei, neietekmējot tā datu apkopošanas un apstrādes likumīgumu, kas tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. Ja konkursa dalībnieks atsauc savu piekrišanu, tas tiek dzēsts no dalībnieku saraksta un neturpina dalību konkursā.

Konkursa dalībnieku dati tiek izmantoti tālāk tekstā norādītajiem mērķiem:

 • ar konkursu saistītās informācijas sniegšanai, kārtošanai un apstrādei;
 • konkursa īstenošanai un publiskošanai;
 • konkursa kvalitātes nodrošināšanai;
 • saistībā ar konkursa īstenošanu radušos problēmu risināšanai;
 • balvu pasniegšanai konkursa uzvarētājiem
 • nodokļu par konkursa balvas laimējušo(-iem) dalībnieku(-iem) samaksāšanai;
 • citiem ar konkursa īstenošanu saistītiem likumīgiem mērķiem.

Konkursa dalībnieku dati var tikt nodoti trešajām pusēm tādā apjomā, cik tas ir saistīts ar konkursa īstenošanu:

 • organizatoram iesniedzamie dalībnieku dati, kas nepieciešami konkursa uzvarētāju izvēlei, lai sazinātos ar tiem un nodotu nemateriālas balvas;
 • valsts iestādēm sniedzamie dalībnieku dati, kas nepieciešami piemērojamo nodokļu nomaksai;
 • citos likumīgos un Latvijas Republikas likumos definētajos gadījumos un tajos paredzētajā kārtībā.

Dalībnieku personas dati tiek uzglabāti trīs mēnešus pēc konkursa beigām, izņemot datus, kas nepieciešami piemērojamo nodokļu par konkursa balvu laimējušo dalībnieku nomaksāšanai, kuri tiek uzglabāti 10 gadus pēc konkursa beigām.

Konkursa dalībniekam ir tiesības vērsties pie konkursa organizatoriem pa e-pastu:  support@officeday.lv un lūgt, lai organizators ļauj iepazīties ar apkopotiem saviem personas datiem un tos labot, ja organizatora rīcībā esošie dati ir nepareizi vai neprecīzi, tos dzēst vai ierobežot datu apstrādi, tostarp pārvietot datus. Ja pēc dalībnieka lūguma izpildes tiek apgrūtināta iepriekšminētās personas dalība konkursā, dalībnieks tiek dzēsts no dalībnieku saraksta un neturpina dalību konkursā.

Ja konkursa dalībnieks uzskata, ka konkursa īstenošanas laikā tiek pārkāptas tā tiesības, kas ir saistītas ar datu aizsardzību, dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, rakstot uz Datu valsts inspekcijas oficiālo e-pasta adresi info@dvi.gov.lv ar norādi “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”

PAPILDINFORMĀCIJA

Organizators patur tiesības grozīt noteikumus jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Paziņojums par grozījumiem tiks publicēts “Facebook” lapā “Officeday Latvia”.

Konkursā nedrīkst piedalīties SIA SANITEX uzņēmumu grupas darbinieki un to ģimenes locekļi.

Par papildjautājumiem var zvanīt pa tālr.: 67032222, rakstīt uz e-pastu: support@officeday.lv vai sūtīt ziņu “Facebook” profilā “Officeday Latvia”.